แนะนำตัว
นายณัฐพงษ์ หิรัญพงษ์

วิชาเอก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น11
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(สมุทรสงคราม)


บอกความรู้สึกในการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี

ทำให้ได้ทบทวนความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกครั้งหลังจากที่ได้เรียนจบ ป.ตรี มาหลายปีส่วนเทคโนโลยีก็ทำให้เราได้เรียนรู้การใช้ BLOG ว่าเป็นอย่างไรและมีประโยชน์มากๆในการให้ความรู้และทบทวนความจำ


ไม่มีความคิดเห็น: