Photoshop ( 1 )

ทำความรู้จักกับภาพกราฟฟิค
  • Vector Graphics
    รูปภาพที่ใช้เส้น และความโค้งเป็นหลักในการสร้างภาพ การแก้ไขภาพ ด้วยการย่อหรือขยาย จะไม่มีผลทำให้ภาพนั้นเสียหาย รูปภาพที่สร้างจากโปรแกรม Vector นี้ ส่วนมากจะเป็นภาพในลักษณะการ์ตูน ไม่ใช่ภาพ Photo หรือ ภาพถ่ายทั่วๆ

  • Bitmap Graphics
    รูปภาพที่ประกอบด้วยจุดนำมาต่อกัน เราเรียกจุดเหล่านี้ว่า 'pixels' ถ้าจำนวน pixels มากภาพจะคมชัดกว่า เวลาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น คุณภาพของภาพที่ไม่ค่อยลดลง

ส่วนประกอบของ Photoshop

เพื่อให้สามารถเข้าในการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียก โฟโต้ช้อป 'Photoshop' เฉย ๆ ดังนั้น เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบหลัก ๆ ของ โฟโต้ช้อป ก่อนดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร... สำหรับส่วนประกอบที่แนะนำนี้เป็น โปรแกรม โฟโต้ช้อป เวอร์ชั่น 6.0 (สำหรับผู้ใช้งาน เวอร์ชั่น 4 หรือ 5 ก็สามารถศึกษารายละเอียดได้เช่นกัน จะแตกต่างกันบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้น)


หมายเลข 1 :: Title bar หรือแถบชื่อเรื่อง เป็นตำแหน่งที่แสดงชื่อของโปรแกรม
หมายเลข 2 :: Menu bar หรือแถบเมนู เป็นตำแหน่งแสดงคำสั่งต่าง ๆ ในการทำงาน
หมายเลข 3 :: Option bar เป็นตำแหน่งแสดงรายละเอียดของเครื่องมือ (Tool) ที่คุณเลือกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
หมายเลข 4 :: Toolbox หรือกล่องเครื่องมือ เป็นตำแหน่งที่เก็บรวมรวมเครื่องมือต่าง ๆ ของโฟโต้ช้อป
หมายเลข 5 :: หน้าต่างเอกสาร เป็นหน้าต่างงานของเราที่กำลังสร้างอยู่
หมายเลข 6 :: Pallette เป็นหน้าต่างพิเศษที่ช่วยในการทำงาน สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ (สามารถเลือกได้จากเมนู window เลือกหน้าต่างที่ต้องการ เลือก show/hide)
หมายเลข 7 :: แถบสถานะ เป็นตำแหน่งที่แสดงขนาดของไฟล์ และรายละเอียดการทำงานอื่นๆ

การสร้างภาพด้วย Photo Shop แบบง่าย ๆ

Rubber Stamp

Copy ภาพ หรือสร้างภาพฝาแฝด ด้วยเครื่องมือ Rubber Stamp Tool

1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop คลิกเมนู File เลือกเมนูย่อย Open เลือกภาพตามต้องการ2. คลิกเครื่องมือ Rubber Stamp Tool
3. กดปุ่ม Alt พร้อมกับเลื่อนเม้าส์ไปยังบริเวณภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งครั้ง
4. เริ่มวาดบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ


********************************

Text Style # 1


สร้างตัวอักษรแบบมีขอบบนรูปภาพ พร้อมกับทำตัวอักษรโปร่งแสง


1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop คลิกเมนู File เลือกเมนูย่อย Open
2. เปิดรูปภาพใหม่ตามต้องการ ด้วยคำสั่ง เมนู File เมนูย่อยOpen


3. คลิกเมนู Layer เลือก New -> Layer หรือกดคีย์บอร์ด Shft+Ctrl+N
4. คลิกเครื่องมือ Type Tool กดค้างไว้ จะได้ดังรูป


5. เลือกเครื่องมือที่เป็นเส้นประ (ตัวที่ 2)
6. พิมพ์ที่ภาพหนึ่งครั้ง พิมพ์คำว่า Hi!
7. เข้าเมนู Edit เลือก Stroke ใส่ความหนาของของตัวอักษร (Width = 3 pixels)8. คลิกหน้าต่าง Layers (ถ้าไม่แสดงให้ เข้าเมนู Windows เลือก Show Layers)
9. ในตำแหน่ง Opacity ให้เลื่อนหรือใส่ตัวเลข จำนวนเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใส 50%
10.คลิก Foreground Color เปลี่ยนสีตามต้องการ
11.เข้าเมนู Edit เลือก Fill คลิก OK


12.คลิกเครื่องมือ Move Tool หรือลูกศร เลื่อนตำแหน่งของตัวอักษรตามต้องการ

********************************

Feather

ทำขอบภาพให้เบอล เพื่อสร้างภาพให้ดูอ่อนนุ่มขึ้น

1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop คลิกเมนู File เลือกเมนูย่อย Open เปิดภาพที่ต้องการ


2. คลิกเครื่องมือ Rectangular ตามภาพ3. คลิกและลากเพื่อคลุมภาพในบริเวณภายในรูป ตามต้องการ (จะเกิดเส้นประล้อมรอบรูป)
4. เลือกเมนู Select เลือกเมนูย่อย Feather ใส่จำนวนความจางที่ต้องการ ประมาณ 5 pixels5. เข้าเมนู File เลือก New เพื่อเปิด file ว่าง ๆ ใหม่
6. คลิกและลากภาพมาไว้บน file ที่เปิดใหม่ ดังภาพPhotoshop ( 2 )

การสร้างภาพด้วย PhotoShop แบบง่าย ๆ

Extract

ใช้สำหรับตัดต่อภาพ เพื่อตกแต่ง หรือเพื่อเปลี่ยน BackGround จากตัวอย่างภาพ เราจะตัดต่อภาพ Sphinx เปลี่ยน Background เป็นภาพภูเขา ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop คลิกเมนู File เลือกเมนูย่อย Open ภาพ 2 ภาพ ดังรูป2. ปรับขนาดให้ภาพใกล้เคียงกัน โดยเลือกเมนู Images เมนูย่อย Images size (อาจตกแต่งภายหลัง)
3. คลิกที่ภาพ Sphinx เลือกเมนู Images เลือกเมนูย่อย extract จะได้ windowsใหม่ (ภาพตัวอย่างคำสั่ง 2 ภาพ)
4. คลิกไอคอนรูป ดินสอ ปรับขนาดของหัวดินสอที่ Brush size จากนั้นลากไปตามขอบภาพที่ต้องการ5. คลิกไอคอนรูป ถังสี เทในบริเวณภายในรูป Sphinx จะได้ดังภาพ6. คลิกปุ่ม preview ดูผลงาน จากนั้นคลิก OK เพื่อกลับไปยัง Photoshop7. คลิกไอคอนลูกศร คลิกที่ภาพ Sphinx ลากมาวางไว้ที่ภาพภูเขา จะได้ดังภาพ